Jak wybrać najbardziej obiektywny kurs NDT Bobath?

Szkolenie w koncepcji NDT Bobath, wymyślone jest przez Bertę i Karla Bobath w latach 40. XX wieku, jest naprawdę szeroko stosowana na całym świecie w terapii niemowląt także dorosłych. Pierwszy kurs NDT Bobath w Polsce odbył się w 1988 roku, realizowany przez Mary Quinton, fizjoterapeutkę, i Elsbeth Koeng, lekarkę, które odegrały główną funkcję w rozwijaniu tej technologii w działaniu neurorozwojowym. Szkolenie NDT Bobath, znane też jako Neurodevelopmental Treatment (NDT), jest wyjątkowo przydatne w rehabilitacji wcześniaków, dzieci i maluchów najmłodszych.
Założenia i metody postępowania stosowane szkolenie w koncepcji NDT Bobath jest często akceptowane procedura terapeutyczna koncentruje się na polepszeniu funkcji ruchowych, koordynacji i ogólnego rozwoju u kobiet z schorzeniami neurologicznymi. Poprzez indywidualnie dobrane interwencje terapeutyczne, kurs NDT Bobath stara się wspierać naturalny proces rozwoju i adaptacji organizmu do funkcjonowania w powszednim życiu. Jej elastyczność i efektywność przyczyniły się do jej powszechnego wykorzystania na całym globie.
Szkolenie w koncepcji NDT Bobath obejmuje:
1. Zrozumienie zależności pomiędzy czuciem a ruchem w rozwoju niemowlęcia także ich wpływ na rozwój malucha: Kurs NDT Bobath https://med-coach.pl/szkolenia-kursy/holistyczna-neurorozwojowa-diagnostyka-i-terapia-malego-dziecka-w-wieku-0-18-m-z/997 będzie skupiał się na poszukiwaniu, jak inne elementy sensoryczne i motoryczne wpływają na siebie nawzajem w procesie rozwoju niemowlaka. Będzie to obejmować również teorię, kiedy i praktyczne użycia w terapii.
2. Nauczanie rozróżniania innych typów zaburzeń mięśniowo-powięziowych (MPDz): Szkolenie NDT Bobath będzie skupiało się na identyfikacji i klasyfikacji rozmaitych typów zaburzeń mięśniowo-powięziowych, aby zainteresowani mogli odpowiednio diagnozować problemy pacjentów i dopasowywać dobre rozwiązania terapeutyczne.
3. Rozwijanie umiejętności w obrębie oceny i analizy problemów dzieci z MPDz: Zainteresowani będą uczyć się efektywnych metod analizy i praktyki problemów połączonych z MPDz u niemowląt, co pozwala im dokładnie poznać potrzeby terapeutyczne swoich pacjentów.


4. Rozwijanie zdolności skutecznego stosowania technik i wspomagań: Szkolenie w koncepcji NDT Bobath będzie skupiało się na konkretnych aspektach terapii, ucząc uczestników skutecznego stosowania różnych technik i wsparć w pracy z niemowlakami z MPDz.
5. Tworzenie racjonalnego i zintegrowanego programu terapeutycznego dla pacjenta, zgodnego z ideami ICF, w oparciu o rozmowę, badanie kliniczne, wyniki pomiarów, oczekiwań zainteresowanego lub jego opiekunów: Zainteresowani będą doskonalić umiejętności w tworzeniu dostosowanych programów leczniczych dla naszych pacjentów, uwzględniając zasady Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) również informacje uzyskane w czasie wywiadu, badań klinicznych i testów, a dodatkowo oczekiwań pacjenta i jego opiekunów.
6. Zapoznanie się z formami zgodności z opiekunami| chorego i ich edukacji: Kurs NDT Bobath będzie zalecał rozwijanie zdolności współpracy z opiekunami pacjentów, łącząc ich w proces terapeutyczny oraz dostarczając im dobre wsparcie i edukację, żeby mogli efektywnie wspomagać dziecku w domu także w normalnym życiu.